نمودار سازمانی شرکت بانژ پترو (سهامی خاص)

  • هیئت مدیره

   علیرضا غریبی

   سمت : رئیس هیئت مدیره

   تحصیلات:فوق لیسانس صنایع

   میزان سابقه :۳۸ سال

   عباسعلی جعفری نسب

   سمت : معاون طراحی و مهندسی و عضو هیئت مدیره

   تحصیلات: لیسانس مکانیک
   مدیریت کسب و کار (DBA)

   میزان سابقه : ۳۸ سال

   علی اصغر مهدی زاده

   سمت : مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

   تحصیلات:دکترای مدیریت کسب و کار (DBA)

   میزان سابقه : ۳۵ سال

   احسان مهدی زاده

   سمت : رئیس حوزه مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

   تحصیلات: فوق لیسانس سازه

   میزان سابقه : ۷ سال

   مسعود مهدی زاده

   سمت : مدیر اطلاعات مکانی و عضو هیئت مدیره

   تحصیلات: فوق لیسانس سنجش از دور

   میزان سابقه : ۷ سال

  • مدیر عامل
   • مدیریت اطلاعات مکانی
   • حوزه مدیرعامل
   • مدیر توسعه و کسب و کار
   • مدیریت برنامه ریزی و توسعه
   • QA/QC
   • حسابرسی داخلی
   • HSE
   • PMO
   • معاونت مالی و اداری
   • مدیریت پشتیبانی و ماشین آلات
   • مدیریت تامین کالا
   • مدیریت فنی، برآوردها و امور قراردادها
   • مدیریت طراحی و مهندسی