بیانیه ارزش

شرکت بانژ پترو با اعتقاد راسخ به " رعایت ارزش های اخلاقی و کرامت انسانی " به اصول ذیل پایبند می باشد:

  • ساختار چابک، با نشاط، انعطاف پذیر و پاسخگو
  • صداقت و پایبندی به تعهدات و ارزش آفرینی برای ذینفعان
  • روحیه مشارکتی و کار تیمی و تعامل سازنده با ذینفعان و شرکای تجاری
  • روحیه خودباوری و پشتکار جهت دستیابی به اهداف
  • رعایت استاندارد های حرفه ای و پذیرش مسئولیت های اجتماعی