چشم انداز

شرکت بانژپترو سرآمد و توسعه دهنده در عرصه صنعت نفت، انرژی و ساختمان، با ساختاری چابک، مدیران و کارکنان متعهد و متخصص با فرهنگ یادگیرنده و روحیه ی تلاشگری مورد قبول کارفرمایان، قابل اعتماد برای تامین کنندگان، دارای نام نیک نزد جامعه از ویژگی ها و آرمان های ذیل بهره مند خواهد بود:

  • بالاترین صلاحیت پیمانکاری در رشته های صنعت نفت، انرژی و ساختمان
  • رشد مستمر درآمد های شرکت و ارائه سود منصفانه و با ثبات
  • تلاش در جهت ارزش افزایی و ایجاد روابط اثر بخش و پایدار با ذینفعان با تکیه بر خلاقیت و نوآوری و رعایت استاندارد های ملی و بین المللی
  • نهادینه نمودن مدیریت تغییر به منظور افزایش و توسعه شایستگی ها و ظرفیت های سازمانی و توانمند سازی کارکنان
  • توانا در اخذ انجام پروژه های بین المللی
  • توانمند و معتمد در ایجاد مشارکت های همکاری و وفادار به شرکاء، ذینفعان و پایبند به تعهدات و به شعار " ما امین و کارگشای شما هستیم " معتقدیم.